Encyklopedie města Ostravy !!!

Oskar Federer, Zdroj: Archiv města Ostravy, fotografie z publikace: PAVLIŇÁK, Petr. Vítkovický zámek. Ostrava 2010.

  Oskar Federer


  • * 4.5.1884 Jičín – † 21.7.1968 Kanada


  • manažer, sběratel umění


  • národnost

   židovská

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Kanada


  • zajímavé okolnosti

   V březnu 1939 emigroval i se svou rodinou do Paříže. Odtud dále cestoval do Velké Británie, Spojených států amerických a v roce 1940 se usadil v Kanadě. I v zahraničí zůstal v úzkém kontaktu s majiteli Vítkovických železáren Rothschildy.
   Jako sběratel se zaměřil především na české umění 19. a počátku 20. století. Později rozšířil svou sbírku i o evropské umění. V roce 1938 jej požádalo muzeum v Amsterdamu o zapůjčení 10 obrazů pro výstavu Sto let francouzského umění. Část sbírky zůstala po jeho emigraci v místě bydliště a byla jako židovský majetek zabavena. Po skončení války došlo ke konfiskaci děl a jejich předání do správy muzejních a galerijních institucí.


  • vzdělání

   německá obchodní akademie v Praze (1898-1901)


  • zaměstnání

   úředník obchodního oddělení Vítkovických železáren (1901-1916)
   prokurista obchodního ředitelství Vítkovických železáren se sídlem ve Vídni (1916-1920)
   ředitel Kontinentální společnosti pro obchod železem Kern a spol. v Praze (1921-1931)
   zástupce generálního ředitele Vítkovického horního a hutního těžířstva (1931-1932)
   ředitel Vítkovického horního a hutního těžířstva (1932-1939)
   zastával různé funkce v obchodních společnostech (např. předseda exekutivního komitétu komanditní společnosti Julius Rüttgers Moravská Ostrava, člen správní rady a výkonného výboru Čs. továrny na dusíkaté látky Moravská Ostrava, člen správní rady Ferra Praha)
   poradce a konzultant exilových hospodářských orgánů (po r. 1940)
   vyjednávač firmy Aliance Assurance Company Limited se sídlem v Londýně (1946-1947)

  • odborné a zájmové organizace

   předseda Severomoravskoslezského svazu průmyslníků
   viceprezident Ústředního svazu čs. průmyslníků v Praze
   člen poradního Výboru pro hospodářské otázky v Praze
   Spolek Dům umění v Moravské Ostravě


  • obrazy

   img0287.jpg

   img0288.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Robert KORNER


  • události

   14. 5. 1937
   Valná hromada Svazu severomoravsko-slezských průmyslníků v Závodním hotelu Vítkovických železáren v roce 1937 12. 12. 1936
   Oslavy 100. výročí založení Severní dráhy Ferdinandovy 14. 11. 1936
   Návštěva guvernéra Podkarpatské Rusi Konstantina Hrabára v roce 1936 27. 8. 1935
   Návštěva delegátů 6. mezinárodního obchodního kongresu v roce 1935


  • související odkazy

   Vítkovice, a. s.


  • autor

   Janulíková


Aktualizováno: 17. 01. 2019