Encyklopedie města Ostravy !!!

Antonín Macháň, 1939, Zdroj: Archiv města Ostravy

  Antonín Macháň


  • * 15.5.1899 Jasenice (o. Bílsko, Polsko) – † 4.6.1969 Ostrava


  • odborný učitel, radioamatér, jednatel ČAV Moravská Ostrava


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Po studiích na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě nastoupil v roce 1922 jako zatímní odborný učitel na 1. měšťanskou školu chlapeckou ve Slezské Ostravě, asi roku 1930 přešel na měšťanskou školu chlapeckou na Hladnov. Od 1. 8. 1945 vyučoval na Horní škole v Ostravě (později Střední průmyslová škola hornická v Ostravě) matematiku, měřičství, deskriptivu, elektrotechniku, fyziku a chemii až do odchodu do důchodu.
   Oženil se se Zdeňkou, roz. Rundovou (*1901), dcerou prof. Edvarda Runda (*1879), která rovněž absolvovala Učitelský ústav ve Slezské Ostravě.
   Prof. Antonín Macháň byl nadšeným radioamatérem, koncesi získal v dubnu roku 1931, jeho volací znak byl OK2MA. Stál u založení odbočky ČAV Moravská Ostrava (Českomoravští amatéři vysílači), dne 27. 4. 1935 byl zvolen jejím jednatelem. V době 2. světové války, přesně od 20. května do 7. června 1945 udržoval důležité rádiové spojení s Prahou. Později mu byla krátkovlnná vysílací stanice okupačními úřady zabavena, po osvobození v rámci odškodňování válečných škod mu byla přiznána náhrada.
   Profesor Antonín Macháň zemřel ve věku 70 let, je pohřben v rodinném hrobě rodiny Rundovy na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě.


  • vzdělání

   učitelský ústav ve Slezské Ostravě


  • zaměstnání

   1. měšťanská škola chlapecká u kostela, Slezská Ostrava
   měšťanská škola chlapecká na Hladnově, Slezská Ostrava
   Horní škola v Ostravě

  • odborné a zájmové organizace

   Českomoravští amatéři vysílači, odbočka Moravská Ostrava (jednatel)


  • obrazy

   img2256.jpg

   img2257.jpg img2258.jpg


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Zasloužilí radioamatéři."Aktualizováno: 17. 04. 2023