Encyklopedie města Ostravy !!!

Andělín na konci 70. let 20. století. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Andělín Grobelný


  • * 21.7.1922 Závada (o. Karviná) – † 4.8.1992 Ostrava


  • historik, pedagog a vlastivědný popularizátor


  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská Federativní Republika


  • zajímavé okolnosti

   Vyrůstal v česko-polském prostředí, což jej ovlivnilo na celý život. Od října 1942 byl totálně nasazen v Plavně v Sasku, kde pracoval jako soustružník v továrně na automobily Vomag. V důsledku těžkého onemocnění se v září 1944 vrátil do rodné Závady.
   Česko-polskými vztahy se zabýval už za studií na univerzitách v Brně a Krakově (Polsko) v letech 1945–1948. Od května 1945 učil v Závadě (o. Karviná) na národní škole, tři měsíce pak působil v Ostravě na Ústředním národním výboru. Na podzim 1945 konečně realizoval své přání studovat češtinu a dějepis na Filozofické fakultě MU v Brně. Zejména vliv univerzitního profesora Josefa Macůrka orientoval Antonína Grobelného na problematiku česko-polskou a usměrnil jeho vědeckou kariéru.
   Poté působil v ústavech Čs. akademie věd v Brně a v Opavě, kde rozvíjel svoji vědeckou kariéru. V době svého působení ve Slezském ústavu Čs. akademie věd v Opavě zastával vedoucí funkce, včetně vedoucího redaktora Slezského sborníku. V době tzv. normalizace byl postupně zbaven všech vedoucích funkcí a v roce 1984, na vrcholu svých tvůrčích sil, nuceně odešel do důchodu. Největší pozornost věnoval souvislostem dějin Slezska s dějinami českých zemí a sousedního Polska a Německa v 16.–20. století


  • vzdělání

   gymnázium v Moravské Ostravě
   univerzity v Brně a v Krakově (V letech 1947–48 studoval na Jagellonské univerzitě v Krakově)
   V roce 1958 se stal kandidátem historických věd. V roce 1963 se habilitoval a v roce 1991 získal hodnost doktora věd.


  • dílo

   Výbor z díla:
   Bibliografie polských silesiak, I,II,III. Opava 1952–54 (spolu s M. Kudělkou a A. Sivkem)
   Mzdové a stávkové hnutí horníků a koksařů v ostravsko-karvinském revíru v letech 1905–07. Opava 1955
   Urbář těšínské komory z roku 1647. Opava 1960 (spolu s B. Pitronovou)


  • zaměstnání

   Po krátkém působení na střední škole v Suché nastoupil 1952 ve Slezském studijním ústavu v Opavě. Od roku 1953 se stal vědeckým pracovníkem ČSAV, a to ve Slovanském ústavu, pobočce Brno. V roce 1958 se vrátil do Opavy do Slezského ústavu ČSAV.


  • hrob

   Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě


  • obrazy

   img2495.jpg


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Doc. PhDr. Andělín Grobelný, DrSc."
   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • související odkazy

   WikipedieAktualizováno: 11. 03. 2024