Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing. Jan Smutek


  • * 19.2.1864 Vysoké Mýto (okr. Ústí nad Orlicí) – † 2.6.1929 Zlaté Hory (okr. Jeseník)


  • strojírenský odborník, konstruktér mostů


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Jeden z prvních inženýrů české národnosti přijatých do Vítkovických železáren (1894). Od 1919 přednosta vítkovické mostárny. Vynikající statik, projektant a konstruktér, zasloužil se o rozvoj báňského, hutního a strojírenského průmyslu.


  • vzdělání

   reálka v Litomyšli
   ČVUT v Praze (1885-1889)


  • zaměstnání

   konstruktér parních kotlů a strojů (Štěpánov), konstruktér mostů (Sobotín), šéfkonstruktér a přednosta mostního oddělení (Vítkovice)


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Za Ing. J. Smutkem."
   Ostatní literatura
   "Biografický slovník Slezska a severní Moravy"


  • autor

   Šústková


Aktualizováno: 04. 02. 2019