Encyklopedie města Ostravy !!!

Budova Horní školy v Moravské Ostravě z roku 1912. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

Horní škola


 • od - do

  1874 - 1953

 • typ školy

  chlapecká

 • vyučovací jazyk

  německý, český


 • německý název

  Bergschule


 • sídlo

  Nádražní 535/15 (1874–1888)
  Mostní (dnes 28. října) 773/11 (1888–1896)
  Kostelní 93/17 (1896–1898)
  Nádražní 314/51 (asi 1898–1912)
  Kratochvílova 1490/7 (od 1912)

 • uzemí

  Moravská Ostrava


 • historie

  Vznik školy iniciovala kamenouhelná těžířstva působící v ostravsko-karvinském revíru. Její stanovy byly schváleny ministerstvem orby již koncem roku 1871, ovšem vyučování na ní bylo pro nedostatek odborných učitelů zahájeno teprve 25. 9. 1874. Prvním ředitelem školy byl jmenován vynikající báňský technik Josef Hýbner, který tuto funkci vykonával až do roku 1919. Škola vzdělávala budoucí důlní dozorce a jejími žáky se stávali především nadaní horníci, kteří ovládali čtení a psaní a zároveň projevovali schopnost profesního rozvoje. Uchazeči starší 18 let byli přijímáni každý druhý rok. Nejvyšší počet žáků byl zpočátku stanoven na 40. Vyučovalo se denně pouze od 8 do 10 hod., aby žáci stihli vykonat i pravidelnou denní směnu. Od roku 1909 se vyučovalo od 8 do 12 hod., teprve od roku 1912 byli žáci v době výuky úplně zproštěni práce v dolech, a proto mohlo být vyučování prodlouženo do 14 hod.
  Škola měla původně dva ročníky, v prvním se vyučovala matematika s měřictvím, rýsování, geologie a obecné strojírenství, ve druhém pak hornictví, základy důlního měřictví a báňské strojírenství. Učební osnovy se v průběhu let přizpůsobovaly technickému a technologickému rozvoji kamenouhelné těžby, takže např. od roku 1909 se výuka rozšířila o nauku o elektrickém proudu. V roce 1897 byla škola rozšířena na dvoutřídní, v každé třídě mohlo být 35 žáků. V letech 1903–1927 fungovala před nástupem do prvního ročníku také pětiměsíční, později osmiměsíční přípravka.
  Struktura studia i organizace vyučování zůstaly beze změny i v době meziválečné. Žáci byli nadále školeni pro funkce dozorců na dolech ostravsko-karvinského revíru, byli osvobozeni od důlní práce a povinně pracovali v dolech jen během prázdnin. V době nacistické okupace se ve škole vyučovalo pouze německy, přestože většina žáků tento jazyk neovládala na potřebné úrovni.
  Největší rozmach školy nastal v době poválečné. Pro její výjimečné postavení a bohatou tradici ji ponechalo ministerstvo školství a národní osvěty v roce 1949 nadále jako soukromou výběrovou závodní školu ve správě národního podniku Ostravsko-karvinské doly pod názvem Vyšší horní škola. Škola se počátkem školního roku 1949/1950 změnila na čtyřletou a až od 1. 1. 1954 byla postátněna a jako Průmyslová škola hornická převedena do správy ministerstva školství.

  Ředitelé školy:
  Ing. Josef Hýbner (1874–1919)
  JUDr. et Dr. mont. Miloslav Rybák (1919–1921)
  Ing. Karel Šváb (1921–1939)
  Ing. Vojtěch Sládeček (1939–1941)
  Dipl. Ing. Franz Schneider (1941–1945)
  Ing. Vojtěch Sládeček (1945–1946)
  Ing. Antonín Špaček (1946–1952)
  Josef Škuta (1952–1954)


 • obrazy

  img2197.jpg


 • osoby

  Albert August Andrée
  Theodor Andrée
  Václav Červinka
  Karel Čížek
  Andělín Hurt

  další osoby (1)...


 • události

  1. 10. 1874
  Zahájení vyučování na nově zřízené horní škole v Moravské Ostravě v roce 1874 13. 1. 1873
  Konkurz na učitelská místa na Horní škole v Moravské Ostravě v roce 1873


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 06. 03. 2023