Encyklopedie města Ostravy !!!

Budova mateřské školy na Provaznické ulici v Hrabůvce (vlevo). Naproti budova základní školy. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Mateřská škola Hrabůvka, ulice Provaznická


 • od - do

  3. 2. 1969 - 30. 6. 2000

 • vyučovací jazyk

  český


 • sídlo

  Provaznická ul. čp. 62

 • uzemí

  Ostrava-Jih


 • historie

  Provoz mateřské školy na Provaznické ulici 62 v Hrabůvce byl zahájen 3. 2. 1969. Tímto dnem také začal školní rok pro 160 zapsaných dětí, rozdělených podle věku do pěti tříd. Ředitelkou byla jmenována Anna Zawadilová.
  Kromě každodenní náplně vzdělávání předškoláků orientované na rozvíjení vědomostních a pohybových dovedností, si děti pod vedením svých učitelek připomínaly významná výročí, jezdily na výlety, chodily na divadelní a filmová představení a při různých příležitostech navštěvovaly blízkou ZDŠ na Provaznické ulici, aby byly připraveny na vstup do 1. tříd.
  Hudebně nadané děti měly možnost se realizovat v pěveckém sdružení Plamínek. Důležitou roli v životě školky hrály také pohybové aktivity, děti pravidelně nacvičovaly a poté se účastnily spartakiád na vítkovickém stadionu.
  K 1. září 1978 byla MŠ na Provaznické ulici převedena do správy oborového podniku Vítkovic.
  Po sametové revoluci došlo k odchodu ředitelky A. Zawadilové a na její místo byla od 1. 3. 1990 jmenována nová ředitelka Eva Svobodová. Od 1. 9. 1992 byla školka převedena pod školskou správu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
  V 90. letech 20. století se počet dětí snižoval, v roce 1994/1995 bylo zapsáno 130 dětí, v roce 1997/1998 to bylo 98 dětí.
  Nejdůležitější událostí školního roku 1998/1999 bylo 30. výročí založení mateřské školy. K této příležitosti byla připravena 4. 3. 1999 výstavka dětských prací a karneval.
  Poslední školní rok 1999/2000 se vyučovalo pouze ve třech třídách.


 • obrazy

  img1524.jpg

  img1502.jpg img1501.jpg img1504.jpg img1505.jpg


 • prameny, literatura


 • ulice

  Provaznická


 • autor

  Novotná


Aktualizováno: 10. 07. 2023