Encyklopedie města Ostravy !!!

Prohlášení Národního výboru z 28. 10. 1919 v novinách Duch času, Zdroj: Archiv města Ostravy

Zpráva o vzniku samostatného Československa


 • 28. 10. 1918 


 • ulice

  Masarykovo náměstí
  Škroupova

 • místo

  redakce Moravskoslezského deníku (Haydnova ulice 9, dnes Škroupova v Moravské Ostravě) Národní dům (dnes Divadlo Jiřího Myrona), Hlavní náměstí (dnes Masarykovo náměstí ) v Moravské Ostravě


 • charakteristika

  Telefonická zpráva o státním převratu v Praze a vyhlášení samostatného Československa došla nejdříve do redakce Moravskoslezského deníku na Haydnově ulici 9 (dnes Škroupova v Moravské Ostravě), kde ji převzal šéfredaktor Ladislav Knotek. Zprávu později potvrdil později telegram s textem prvního zákona ČSR. Večer se zástupci českých politických stran vydali do Národního domu (dnes Divadlo Jiřího Myrona), kde se právě hrála vlastenecká hra Aloise Jiráska Pan Johanes, ve které vystoupil také známý herec Oldřich Nový. Představení bylo přerušeno a na jeviště vstoupil Otto Metoděj Štěpánek, ředitel Lidové tiskárny v Moravské Ostravě a přečetl obecenstvu telegram začínající slovy: "Samostatný stát československý vstoupil v život..." Představení se již nedohrálo, diváci opustili svá místa a zamířili na Hlavní (dnes Masarykovo) náměstí, kde se uskutečnila spontánní manifestace.


 • účastníci

  Ladislav Knotek, redaktor; Otto Metoděj Štěpánek, ředitel Lidové knihovny v Moravské Ostravě


 • obrazy

  img0190.jpg

  img0191.jpg img0192.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  Ladislav Knotek


 • stavby

  Divadlo Jiřího Myrona
  Čs. legií 14/148


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 23. 02. 2023