Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Obecní volby v Porubě v roce 1923


 • 16. 9. 1923 


 • katastr

  Poruba


 • charakteristika

  V obecních volbách bylo odevzdáno 659 platných hlasů, zvítězila sociálně demokratická strana (275 hlasů), jako druhá se umístila Čs. strana lidová (213 hlasů), zbylé hlasy získali agrárníci (47), Živnostenská strana středostavovská (55) a Čs. strana socialistická (51). 18 hlasů (bez mandátu v zastupitelstvu) obdrželo Volné sdružení pokrokových dělníků.


 • prameny, literatura


 • události

  5. 10. 1913
  Obecní volby v Porubě v roce 1913


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 07. 04. 2021