Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Obecní volby v Porubě v roce 1927


 • 16. 9. 1927 


 • katastr

  Poruba


 • charakteristika

  Ve volbách bylo odevzdáno 743 platných hlasů, zvítězili sociální demokraté (12 mandátů), jako druzí se umístila Čs. strana lidová (7 mandátů). 2 mandáty získala Čs. strana socialistická, po jednom mandátu obdrželi agrárníci, Živnostenská strana středostavovská a Komunistická strana Československa.


 • prameny, literatura


 • události

  30. 10. 1927
  Ustavující schůze obecního zastupitelstva v Porubě v roce 1927 5. 10. 1913
  Obecní volby v Porubě v roce 1913


 • historická obec

  Poruba


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 07. 04. 2021