Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Uzavření kina Ludmila v Porubě


 • 21. 10. 1934 


 • katastr

  Poruba


 • charakteristika

  Kino Ludmila v Katolickém lidovém domě, které uvádělo stále jen němé filmy, neobstálo v konkurenci s nově otevřeným kinem ve Svinově, vybaveném moderní aparaturou, umožňující přehrávání filmu zvukového.


 • prameny, literatura


 • události

  28. 10. 1930
  Zahájení provozu kina Ludmila v Porubě


 • historická obec

  Poruba


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 28. 01. 2021