Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Večer národních písní


 • 18. 2. 1939 


 • ulice

  Stodolní

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Ostravský pěvecký spolek Lumír uspořádal v sobotu 18. 2. 1939 v hotelu Schindler (dnes Brioni) na Stodolní ulici Večer národních písní. V tíživé a nejisté situaci, v níž se nalézala Moravská Ostrava v období 2. Československé republiky, měla tato akce za úkol nejen propagovat českou lidovou kulturu, ale výtěžkem z vybraného vstupného rovněž finančně podpořit tisíce uprchlíků, kteří se po okupaci československého pohraničí Německem a Polskem v roce 1938 ocitli v Moravské Ostravě jako vyhnanci bez přístřeší a bez prostředků.


 • prameny, literatura


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 08. 02. 2021