Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Přednáška Karla Wernera


 • 20. 2. 1943 


 • ulice

  Jurečkova

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  V sobotu 20. 2. 1943 se v Domě umění v Moravské Ostravě na Jurečkově ulici uskutečnila přednáška českého aktivistického novináře Karla Wernera o cestě českých novinářů na východ.


 • zajímavosti

  Werner, který byl v té době šéfredaktorem pražského Poledního listu a později Večerního Českého Slova, patřil k předním českým žurnalistům, kteří se dali do služeb německých okupantů. Byl jedním z devíti novinářů, kterým bylo v září 1942 dovoleno uskutečnit cestu po území východní Evropy, okupovaném nacisty. Cílem jeho propagandistické přednášky bylo ukázat, „..jak se vytváří život člověka v nacionálně-socialistické Říši, jak se vytvářel v komunistickém Svazu sovětských socialistických republik a jaký zvrat nastává na Východě po obsazení německými vojsky“. Po osvobození Československa byl Karel Werner za aktivní spolupráci s nacisty zatčen, odsouzen k trestu smrti a v roce 1947 popraven.


 • stavby

  Dům umění
  Jurečkova 9/1750


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 08. 02. 2021