Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Udělení várečného práva moravskoostravským měšťanům v roce 1547


 • 27. 2. 1547 


 • nej...

  Ostrava
  Nejstarší písemný doklad o vaření piva ve městě.


 • charakteristika

  Listinou z 27. 2. 1547 přenechal olomoucký biskup Jan XVI. Dubravius moravskoostravským měšťanům jako protihodnotu za pozemky ke zřízení rybníků vedle jiného své zdejší pivovary. Měšťané tím získali privilegium, jež je opravňovalo k výrobě a prodeji piva v prostoru chráněného lokálního trhu.


 • zajímavosti

  Z textu listiny není zcela zřejmé, co přesně bylo zmíněnými "pivovary" myšleno. Nejčastěji se uvažuje o dvou možnostech: buď se mohlo jednat o právovárečné domy, které byly v dané době ve vlastnictví olomouckého biskupa, nebo o budovy vrchnostenského pivovaru a sladovny nacházející se v místech za biskupským dvorcem (prostor dnešního Jiráskova náměstí, kterému se v pozdějších dobách říkalo "staré pivovařisko"). V 16. století byl převod vrchnostenského pivovaru do vlastnictví měšťanů typickou formou ekonomické podpory směřující k hospodářskému povznesení poddanských měst.
  Výsada se vztahovala pouze na tzv. právovárečné měšťany, kterých bylo ve městě 64, na přechodnou dobu se jejich počet zvýšil až na 78. Jednalo se o majitele nejstarších městských parcel, na nichž se nacházely velkoměšťanské domy. Podle nařízení biskupa Marka z roku 1554 se oprávnění měšťané střídali ve vaření podle tzv. pořádky. Od konce 18. století pak kolektivně spravovali tzv. pivní regál. Své privilegium si právováreční měšťané nechali naposledy potvrdit císařem Františkem II. v roce 1795.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  10. 3. 1889
  Prodej měšťanského pivovaru v Moravské Ostravě 14. 1. 1841
  Usnesení moravskoostravských právovárečných měšťanů z roku 1841 o výstavbě nového pivovaru 1554
  Biskupská instrukce pro poddanská města (včetně Moravské Ostravy) z roku 1554


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 18. 10. 2021