Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zřízení Místního výboru pro umisťování evakuovaných osob


 • 14. 10. 1938 


 • charakteristika

  Dne 14. října 1938 byl u okresního úřadu v Moravské Ostravě zřízen Místní výbor pro umisťování evakuovaných osob, který se staral o ubytování a stravování uprchlíků především z okupovaných Sudet a Těšínska. Výbor zřizoval ve spolupráci s Československým Červeným křížem noclehárny a útulky, kde se nacházely také provizorní vývařovny.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Dějiny Ostravy"


 • autor

  Horáková


Aktualizováno: 16. 03. 2021