Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Schválení stanov spolku Průmyslové muzuem v Ostravě


  • 11. 10. 1946 


  • charakteristika

    Dne 11. října 1946 byly schváleny stanovy spolku Průmyslové muzeum v Ostravě, který byl založen v průběhu roku 1946. Spolek měl pečovat o průmyslové muzeum, archiv pro dějiny průmyslu a technickou knihovnu. Náklady pro tuto činnost měly být zajišťovány členskými příspěvky, dotacemi a subvencemi. Závazek krytí rozpočtu na sebe převzaly statutární město Ostrava 25%, Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly Ostrava, n. p. 37,3 %, Vítkovické železárny, n. p. 19,8 %, Železárny Třinec, n. p. 11,4 %, Ostravské chemické závody, n. p. 4,6 %, Ústřední svaz čs. průmyslu, pobočka Ostrava 1,9 %. Činnost spolku řídilo prezidium, v jehož čele stál předseda ostravského národního výboru.


  • autor

    Horáková


Aktualizováno: 25. 03. 2021