Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založena Společnost přátel hudby


  • 31. 10. 1912 


  • katastr

    Moravská Ostrava


  • charakteristika

    Vznik tohoto německého spolku (Gesselschaft für Musikfreunde) iniciovali mimo jiné nakladatel Julius Kittl, lékárník Moritz Ptaczek a advokát Karl Kraus.Společnost pořádala v Moravské Ostravě pravidelné koncerty komorní a orchestrální hudby až do konce 30. let 20. století.


  • autor

    Šerka


Aktualizováno: 15. 05. 2019