Encyklopedie města Ostravy !!!

Kostel sv. Václava s renesanční věží na vedutě z r. 1728. Zdroj: Archiv města Ostravy

Vznesení nové věžní makovice kostela sv. Václava v roce 1805


 • 11. 6. 1805 


 • charakteristika

  11. června 1805 byla slavnostně ukončena první etapa rekonstrukce kostela sv. Václava v Moravské Ostravě vznesením nové věžní makovice, do níž byl vložen pamětní spis. Stavební práce začaly v roce 1803 zbořením gotické sakristie a stavbou nové. V další etapě byla gotická okna vyměněna za klasicistní, avšak největším zásahem bylo nahrazení renesanční věže s plochou střechou a cimbuřím nynější kopulí. Hlavním důvodem klasicistních zásahů, které podstatně změnily dosavadní gotický charakter stavby, byl neuspokojivý stavební stav kostela přetrvávající i přes dílčí opravy.


 • obrazy

  img1426.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě
  Kostelní náměstí


 • autor

  Glombíčková


Aktualizováno: 21. 04. 2021