Encyklopedie města Ostravy !!!

Veduta Moravské Ostravy, 1728, Zdroj: Archiv města Ostravy

Žádost písaře zemských desek rytíře Hoffera o kresbu panoramatického pohledu na město Moravskou Ostravu


 • 15. 6. 1728 


 • charakteristika

  Písař moravských zemských desk Dismas Josef Ignác rytíř Hoffer požádal 15. 6. 1728 v souvislosti s připravovanou knihou o historii Moravy městskou radu o zaslání výpisů z městských kronik, popis místních památek a také kresbu panoramatického pohledu na město s vyznačením významných budov, která měla být podkladem pro vyhotovení mědirytiny města. Vznikl tak nejstarší dochovaný pohled na Moravskou Ostravu. Autorem kresby je patrně ostravský malíř Kašpar Trman mladší nebo městský písař Palhon. Je na ní zachycen rovněž hřbitovní kostelík sv. Lukáše, jehož stavba se teprve plánovala. K tisku a vydání knihy nakonec nedošlo.


 • obrazy

  img1425.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  1443
  Postavení dřevěné kaple na katastru budoucí Nové Vsi v roce 1443


 • autor

  Glombíčková


Aktualizováno: 21. 04. 2021