Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Dokončení opravy věže moravskoostravské radnice v roce 1689


 • 24. 5. 1689 


 • ulice

  Masarykovo náměstí

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 24. května 1689 byly dokončeny opravy věže radnice v Moravské Ostravě (dnes budova Ostravského muzea) poškozené požárem v roce 1675. Ke stejnému dni byl datován pamětní list uložený v radniční báni, který se dochoval v opisu z roku 1727. Písemnost popisuje nejen zmíněný požár, renovační práce, ale také některé tehdejší politické události v Evropě. O opravách radnice písemnost uvádí mj. toto: „Předně pavlač i s balasy (balustrádou) a střechu novu spodní corpus (krov) dřevěne reparirované, jakž také na červeno ubarvene všechno, baně jak svrchu od malíře p. Kašpara Termana dobrym zlatym renovirovana, rozen (tyč) novy i s erbem městským od tesaře Tomáše Glogera… šťastně vynesena a ustavena.“


 • prameny, literatura


 • události

  6. 10. 1727
  Pamětní list z roku 1727, sepsaný při příležitosti výstavby nové věže moravskoostravské radnice


 • stavby

  Ostravské muzeum
  Masarykovo náměstí 1/1


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 18. 05. 2021