Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

List Jana Jiřího Krnovského zaslaný z Moravské Ostravy nejvyššímu zemskému hejtmanovi v roce 1620


 • 18. 6. 1920 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 18. června 1620 je datován v Moravské Ostravě list Jana Jiřího Krnovského nejvyššímu zemskému hejtmanovi. Dopis svědčí o tom, že Jan Jiří, hlavní odpůrce císaře Ferdinanda II., stoupenec Fridricha Falckého a zapálený kalvinista, v té době pobýval ve městě. Vyjednával tehdy s opavskými měšťany o přináležitosti Opavska ke Slezsku. Jan Jiří Krnovský se účastnil stavovského povstání jako velitel slezského stavovského vojska. Za to byl roku 1621 dán do říšské klatby a prohlášen za zbavena všech svých statků. Jan Jiří však odmítl své jednotky rozpustit a pokračoval v tažení na Moravu a do Uher, kde v Levoči v roce 1624 zemřel.


 • účastníci

  Jan Jiří Krnovský


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 27. 05. 2021