Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Policejní řád Slezské Ostravy z roku 1926


 • 16. 8. 1926 


 • katastr

  Slezská Ostrava


 • charakteristika

  16. července 1926 schválilo Zastupitelstvo města Slezské Ostravy vyhlášku o veřejném pořádku (policejní řád). Tento obsáhlý předpis o 84 paragrafech upravoval dodržování čistoty a pořádku na veřejných místech, jízdu motorových vozidel, jízdních kol a povozů, hygienické podmínky v domech, nakládání s potravinami, odstraňování sněhu z komunikací, vyvážení popela, smetí a dalšího odpadu, provádění stavebních prací atd. Mimo jiné byla přísně zapovězena přítomnost školou povinných dětí na tanečních zábavách, vstup na haldy za jakýmkoli účelem, koupání se bez koupacího úboru, hyzdění zdí domů neslušnými nápisy a kresbami aj. Minimálním trestem uloženým tímto policejním řádem byla pokuta 20 korun, maximálním postihem pak vězení až do 48 hodin.


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 02. 06. 2021