Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Otevření kina Palace


 • 26. 10. 1912 


 • katastr

  Slezská Ostrava


 • zajímavosti

  Fasádu kina navrhl malíř Alfons Mucha. Sál měl kapacitu 800 míst, promítalo se americkými stroji na sádrovou stěnu za hudebního doprovodu klavíristů nebo kapel.
  Kino změnilo později název na kino Oko.


 • události

  1. 1. 1927
  Otevření kina Elektra v Moravské Ostravě v roce 1927 2. 8. 1921
  Zahájení provozu kina v Kunčičkách v roce 1921 5. 4. 1919
  Založení prvního skautského oddílu v Moravské Ostravě 26. 4. 1909
  Koupě parcely na výstavbu kina Centra ve Vítkovicích v roce 1909


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 20. 02. 2019