Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vydání cechovních artikulí řeznickému cechu v Moravské Ostravě v roce 1550


 • 24. 3. 1550 


 • charakteristika

  Olomoucký biskup Jan Dubravius vydal 24. března 1550 cechovní artikule řeznickému cechu v Moravské Ostravě, neboť jejich „nadání na pergameně vysazené neopatrností ke zkáze přišlo“. Řeznický cech v Ostravě, poprvé připomínaný v roce 1396, patřil k nejstarším a nejpočetnějším cechům ve městě. Původně vydané listiny podléhaly často zkáze např. při požárech, byly tedy proto znovu potvrzovány v pozdějších opisech. Pro řeznický cech se nejstarší listina dochovala z roku 1580, v ní městská rada uděluje řeznickému cechu 16 masných lávek (krámů) a ustavuje pravidla pro jejich užívání.


 • události

  24. 10. 1580
  Cechovní artikule řeznického cechu v Moravské Ostravě 28. 9. 1580
  Cechovní řád kožešníků a blanařů v Moravské Ostravě


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 03. 06. 2021