Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení TJ Sokol pro Moravskou Ostravu a okolí v roce 1891


 • 30. 4. 1891 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  V Moravské Ostravě se 30. 4. 1891 konala ustavující valná hromada tělocvičné jednoty Sokol pro Moravskou Ostravu a okolí. Jejím starostou byl zvolen advokát Edmund Palkovský. Počátky spolku byly krušné, neboť chyběly spolkové místnosti i místnosti pro cvičení. Jednota se často stěhovala, někdy i čtyřikrát ročně. Při stavbě Národního domu (1892–1894) (dnes Divadlo Jiřího Myrona) se na tělocvičnu zapomnělo, ačkoli u jeho počátků stáli i první zakladatelé Sokola. Cvičilo se ve stolařské dílně bratra Josefa Šeligy, později si jednota pronajala tělocvičnu v obecné škole v Zámecké ulici a po krejcarech začala sbírat na vlastní budovu. Prvním náčelníkem se stal Josef Slunéčko. Myšlenky k založení Sokola v Ostravě se rodily ve společnosti, scházející se v domě pana Vrány ve vinárně na Těšínské ulici. Jeden ze zakladatelů ostravského Sokola, Leopold Havlíček, dojížděl s dalšími přáteli na cvičení do Paskova. I přes počáteční obtíže, spojené s absencí vhodného prostoru ke cvičení (sokolovna otevřena až v létě 1905), podnítil vznik první ostravské sokolské jednoty zakládání dalších sokolských jednot v obcích, které jsou dnes součástí města Ostravy. Ostravský Sokol se nemohl na rozdíl od německých a židovských tělocvičných spolků opřít o finanční podporu bohatých členů, neboť jeho základnu tvořili spíše drobní řemeslníci a živnostníci. Důstojnou sokolovnu si spolek vybudoval až roku 1905 v sousedství českého Národního domu.


 • prameny, literatura


 • události

  1. 1. 1927
  Otevření kina Elektra v Moravské Ostravě v roce 1927


 • osoby

  Edmund Palkovský


 • stavby

  Divadlo Jiřího Myrona
  Čs. legií 14/148


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 24. 08. 2021