Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Oslavy sňatku následníka rakouského trůnu Rudolfa s belgickou princeznou Stefanií v Moravské Ostravě v roce 1881


  • 8. 5. 1881 


  • katastr

    Moravská Ostrava


  • charakteristika

    V Moravské Ostravě se 8. 5. 1881 konaly velkolepé oslavy sňatku následníka rakouského trůnu Rudolfa s belgickou princeznou Stefanií. Město bylo slavnostně vyzdobeno, vlály prapory říšských, belgických, bavorských a zemských barev, na četných místech bylo vidět podobizny a sošky novomanželů, monogramy, nápisy a květiny. Slavnosti byly zahájeny projevy a slavnostním koncertem v Občanské besedě a vyvrcholily večer pochodňovým a lampionovým průvodem. „Osvětlení města bylo všeobecné, bohaté, ba místy i skvělé a dojem jeho zvyšován byl mnohými barevnými bengálskými plameny na různých místech. Radnice ozdobena byla říšským orlem z plynových plamenův.“


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 03. 06. 2021