Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zahájení provozu na Ostravsko-frýdlantské dráze v roce 1871


  • 21. 5. 1871 


  • charakteristika

    21. května 1871 byl zahájen provoz na Ostravsko-frýdlantské dráze, spojující po levém břehu Ostravice Moravskou Ostravu s Místkem, Frýdkem, hutěmi v Lískovci, Bašce a Frýdlantě. Spojení s Pobeskydím bylo nutné zejména v souvislosti s růstem spotřeby dříví pro doly, pro zvyšující se potřebu levných pracovních sil i se vzrůstajícími nároky na dopravu uhlí a surovin. Ostravští radní si uvědomovali význam dráhy, a proto se snažili, aby nádraží bylo postaveno co nejblíže městskému centru. Skutečně se tak stalo, neboť bylo vybráno místo blízko jámy Karoliny asi 200 m od císařské silnice na pozemcích zdarma věnovaných městem.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 03. 06. 2021