Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Divadelní slavnost Spolku ochotnického divadla v Moravské Ostravě (1904)


 • 14. 8. 1904 (14.-15.8.1904)


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Spolek ochotnického divadla v Moravské Ostravě uspořádal v Národním domě ve dnech 14. až 15. srpna 1904 velkou divadelní slavnost za účasti divadelních jednot z Opavy, Místku a Michálkovic. Hlavní program slavnosti se odehrál v neděli. Kromě představení konkurenčních ochotníků ve velkém sále vyplnily odpoledne koncerty, představení pro děti, návštěvníky bavil egyptský zaklínač a fakír, na zahradě byly připraveny stánky s bohatým občerstvením. Celou slavnost zakončil večerní ohňostroj. Druhého dne se sešli členové ochotnických spolků, kteří se dohodli na zřízení zvláštního svazu ochotnických jednot ze severní Moravy a Slezska. Došlo rovněž ke zvolení přípravného výboru. Snahy se podařilo uskutečnit až v r. 1908 založením Župy divadelních ochotníků východní Moravy a Slezska.


 • zajímavosti

  Spolek ochotnického divadla v Moravské Ostravě vznikl v r. 1897 sdružením několika dosavadních ostravských divadelních ochotnických kroužků. Kromě vlastní divadelní činnosti spolek pořádal také kurzy pro ochotnické začátečníky, přednášky o divadle, organizoval pohostinská vystoupení známých českých herců (mj. Eduard Vojan) a aktivně propagoval myšlenku zřízení českého divadla v Ostravě. V letech 1904-1907 vydával časopis Meziaktí. Spolek zanikl v r. 1928.


 • prameny, literatura


 • autor

  Glombíčková


Aktualizováno: 09. 08. 2021