Encyklopedie města Ostravy !!!

Pohled na měšťanský pivovar v Moravské Ostravě, který byl vybudován v letech 1842–1843 podle projektu Floriana Biefela a který stával v Pivovarské ulici za Starou radnicí. Zdroj: Archiv města Ostravy

Usnesení moravskoostravských právovárečných měšťanů z roku 1841 o výstavbě nového pivovaru


 • 14. 1. 1841 


 • charakteristika

  Dne 14. 1. 1841 přijali moravskoostravští právováreční měšťané usnesení o výstavbě nového pivovaru a přikoupení k tomu potřebných parcel. Stavba, kterou projektoval a prováděl frýdecký stavitel Florian Biefel, byla zahájena teprve na podzim 1842 a trvala do jara 1843. Celkové náklady si vyžádaly přibližně 12 tisíc zlatých. Poté, co byla stavba nového pivovaru dokončena, se právovárečníci rozhodli zbavit dosavadního nájemce Pinkuse Schönhofa, aby mohli pivovar pronajmout za finančně mnohem výhodnějších podmínek Rothschildovým železárnám ve Vítkovicích.


 • obrazy

  img1449.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  10. 3. 1889
  Prodej měšťanského pivovaru v Moravské Ostravě 27. 2. 1547
  Udělení várečného práva moravskoostravským měšťanům v roce 1547


 • stavby

  Měšťanský pivovar
  Černá louka, Pivovarská, Střelniční 74


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 24. 06. 2021