Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Oběžník expozitury Zemského národního výboru v Ostravě vydaný v souvislosti s násilím páchaným na Němcích po osvobození v roce 1945


  • 14. 7. 1945 


  • charakteristika

    Dne 14. 7. 1945 byl vydán tajný oběžník bezpečnostního referátu expozitury Zemského národního výboru v Ostravě, v kterém byly bezpečnostní orgány varovány, že je „naprosto nepřípustné a bude přísně soudně stíháno jakékoli týrání, mučení, pracovní přepínání, zabraňování ve spánku, vyhrožování a zastrašování, zneužívání žen apod." Podnětem k vydání této tajné instrukce byly nezákonnosti, týrání a případy násilných úmrtí, ke kterým docházelo v internačních a pracovních táborech Němců a oprávněná kritika nekomunistického tisku požadující nesmlouvavou očistu Národní stráže bezpečnosti. Do Ostravy dokonce 15. listopadu 1945 přijela vyšetřovací komise ministerstva vnitra a zřejmě na základě jejího zjištění byl odvolán i zemský náčelník kpt. V. Sedlář.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2021