Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zpráva v denním tisku o návratu části vysídlených Němců do Ostravy v červenci 1945


 • 19. 7. 1945 


 • charakteristika

  Deník Čs. demokracie přinesl 19. 7. 1945 zprávu, že se do Ostravy vrátil větší počet Němců, kteří měli být vysídleni (v rámci tzv. divokého odsunu) do Německa. Transport, který byl vypraven 2. července ze svinovského nádraží do sovětského okupačního pásma, nebyl vůbec organizačně připraven. „Po pětidenní jízdě, za níž hodně starců a dětí zemřelo" dojel k Berlínu, avšak ve válkou zbídačeném a rozbombardovaném území vysídlence neměl kdo převzít a postarat se o jejich základní životní potřeby. „Chodili tedy žebrat, ale všude byli odmítáni. Nikde neměli pro ně ani chleba, ani práci. Tábořili po lesích, kde je pak našli vojáci a vrátili je zase do Ostravy. A teď co s nimi?", ptal se redaktor listu a dodal, že „někteří z nich si stěžují, že v Ostravě chodí volně Němci, kteří natropili hodně zla, kdežto jiní trpí za ně."


 • události

  11. 7. 1946
  Vypraven třetí transport Němců v rámci organizovaného odsunu 15. 6. 1946
  Vypraven druhý transport Němců v rámci organizovaného odsunu 31. 5. 1946
  Vypraven první transport Němců v rámci organizovaného odsunu


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2021