Encyklopedie města Ostravy !!!

Tanky sovětských jednotek před Novou radnicí,  Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968


  • 21. 8. 1968 


  • charakteristika

    Ostrava byla obsazena kolem druhé hodiny ranní sovětskou, tzv. železnou divizí, jíž velel generálmajor Grigorij P. Jaškin. Velká část zaměstnanců ostravských závodů, dolů a institucí se zformovala v dlouhé průvody, které se vydaly do centra města, k sekretariátu KV KSČ před Dům energetiky, před budovu Sboru národní bezpečnosti na Bráfově ul. a před Novou radnici. V čele těchto zástupů demonstrantů byly neseny státní vlajky, různé transparenty s protiokupačními nápisy. Ze vzdálenějších městských čtvrtí přijížděli protestující občané. Rozmístěním okupačních vojsk v ulicích a prostranstvích centra města byl narušen provoz městské hromadné dopravy. Večer se po dohodě velení okupačních vojsk a vedení města stáhla těžká vojenská technika do Koblova.


  • obrazy

    img0391.jpg

    img0392.jpg img0393.jpg


  • prameny, literatura


  • události

    3. 4. 1971
    Městská konference KSČ v roce 1971 5. 9. 1969
    Zastavení vydávání kulturně politického měsíčníku Červený květ 28. 3. 1969
    Oslavy vítězství nad sovětskými hokejisty v březnu 1969 12. 11. 1968
    Sociologický průzkum oblíbenosti politiků v 2. polovině roku 1968 29. 9. 1968
    Zavedení pětidenního pracovního týdne
    další události (3)...


  • školy

    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
    Pedagogická fakulta v Ostravě


  • osoby

    Jan Buchvaldek
    Jaroslav Pavlán
    Bohuslav Růžička


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 26. 02. 2020