Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Žádost ostravského magistrátu o přemístění svinského trhu ze vsi Zámostí do Moravské Ostravy v roce 1792


  • 20. 10. 1792 


  • charakteristika

    Ostravský magistrát se dne 20. října 1792 na doporučení krajského úřadu obrátil na císařský majestát ve Vídni se svou prosbou o zrušení svinského trhu ve vsi Zámostí a jeho přeložení do Moravské Ostravy. Do té doby nebyl dobytčí trh v Moravské Ostravě nijak organizován a řízen. Magistrát usiloval o znemožnění dosavadního volného obchodování s dobytkem a o umožnění snížení cen na trhu. List krajského úřadu ze dne 19. ledna 1793 oznámil magistrátu, že císařské veličenstvo propůjčilo Moravské Ostravě právo na konání dobytčího trhu, a to každý týden v úterý a ve středu.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2021