Encyklopedie města Ostravy !!!

Elektrárna MOEL. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Ukončení provozu nejstarší ostravské elektrárny MOEL


  • 9. 11. 1967 


  • charakteristika

    Dne 9. 11. 1967 byl ukončen provoz nejstarší ostravské elektrárny, známé především pod označením MOEL. Elektrárna byla vybudována na základě koncese, kterou město Moravská Ostrava udělilo budapešťské firmě Ganz and Comp. v roce 1896. K jejímu zprovoznění došlo na počátku ledna 1898. Potřeba energie v té době rostla zvláště v souvislosti s budováním lokálních drah s elektrickou trakcí. V roce 1900 elektrárnu převzala nově založená Moravskoostravská elektrárenská akciová společnost (odtud MOEL) se základním kapitálem 2,5 milionu korun, v níž si město podrželo minoritní podíl. V meziválečné době vzrostl akciový kapitál společnosti až na 11 milionů Kč. Elektrárna sloužila svému původnímu účelu ještě po druhé světové válce. V roce 1959 byla upravena pro zásobování teplem sídliště Jindřiška. Současně s tím klesala produkce elektrické energie, až byla v roce 1961 zastavena úplně a elektrárna MOEL byla přejmenována na Teplárnu Ostrava.


  • obrazy

    img1457.jpg


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2021