Encyklopedie města Ostravy !!!

Nejstarší telefonní ústředna v Moravské Ostravě na snímku vlevo. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

Uvedení do provozu nejstarší telefonní ústředny v Moravské Ostravě


 • 1. 12. 1889 


 • ulice

  28. října
  Biskupská


 • charakteristika

  Dne 1. 12. 1889 byla dokončena a uvedena do provozu nejstarší telefonní ústředna v Moravské Ostravě. Její zřízení se zdařilo po několika letech vyjednávání a příprav. Přestože jeden z nejvýznamnějších technických vynálezů moderní doby – telefon – byl na Ostravsku znám již od roku 1885, teprve na počátku roku 1889 se povedlo získat dostatek závazných přihlášek ke zřízení účastnické stanice. Těch bylo pro úspěšné zprovoznění ústředny zapotřebí alespoň třicet. Řízením výstavby telefonní infrastruktury v Moravské Ostravě byl pověřen Ing. Clemens Biegler a celkové investiční náklady dosáhly 14 tisíc zlatých. Původní počet 37 účastníků se 40 stanicemi se během prvních deseti let existence ústředny zvýšil téměř čtyřnásobně.
  Nejstarší telefonní ústředna v Moravské Ostravě se nacházela v budově c. k. Poštovního a telegrafního úřadu, který se nacházel na tehdejší Mostní ulici. Dnes se v těchto místech kříží Biskupská ulice s ulicí 28. října. Od devadesátých let 19. století byla Moravská Ostrava systematicky propojována s dalšími městy v rámci meziměstské telefonní sítě.


 • obrazy

  img1458.jpg


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2021