Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Sjezd rakouských horníků ve Vídni v roce 1890


  • 7. 12. 1890 (7.–9. 12.1890)


  • charakteristika

    Ve dnech 7.–9. prosince 1890 se konal ve Vídni první sjezd rakouských horníků. Ostravsko-karvinský kamenouhelný revír reprezentovalo třicet delegátů, avšak jen osmnácti z nich se podařilo dorazit na nádraží do Svinova a odtud odjet do Vídně (zatčení se vyhnuli tím, že na železniční stanici šli i 5 hodin pěšky). Jeden z nich, horník Jan Matušek z Poruby u Orlové, vylíčil nesnesitelné sociální poměry horníků v revíru a požadoval větší přísun českých novin a tiskovin. Byly kritizovány nízké mzdy ostravských horníků, špatné zacházení nadřízených s horníky, dlouhá pracovní doba. Horníci pracovali třikrát týdně dvanáct hodin denně a třikrát týdně osm hodin.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2021