Encyklopedie města Ostravy !!!

Hlasovací lístky pro volbu rady národní gardy 8. 5. 1848, Zdroj: Archiv města Ostravy, Fond: Archiv města Moravská Ostrava, stará registratura

Volba velitelského sboru národní gardy v roce 1848


 • 8. 5. 1848 


 • charakteristika

  Jednou z událostí v Moravské Ostravě, která souvisela s průběhem revolučního roku 1848, byly volby do velitelského sboru národní gardy, založené ostravskými měšťany. Ostravská národní garda podobně jako jiné městské gardy v revolučních letech 1848–1849 měla za úkol bdít nad pořádkem ve městě v převratné době, která přinesla zrušení poddanství a patrimoniálního systému. Jejími členy byli nejvýznamnější a nejmajetnější občané např. purkmistr Karel Farnik, Franz Kremer, lékárník Severin Johanny, Petr Marekvička a další. V jejím čele stálo 11členné předsednictvo, celkový počet dosahoval přibližně 93 členů. Gardisté, uniformovaní a vyzbrojení puškami s bajonety a šavlemi, denně cvičili a pak se scházeli v Kudělkově hostinci, označovaném tehdy U Národního gardisty (Zum Nazional Gardisten), který se nacházel na radniční straně náměstí. Tato ozbrojená složka měla také svůj gardový prapor.


 • obrazy

  img0394.jpg

  img0395.jpg


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Ostravská národní garda v revolučních letech 1848-1849"
  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  7. 6. 1849
  Slavnost svěcení praporu městské národní gardy (1849)


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019