Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Povolení lokomotivního provozu z Vítkovic k jámě Karolina v Moravské Ostravě


  • 11. 1. 1858 


  • charakteristika

    11. ledna 1858 povolil krajský úřad v Novém Jičíně ústřednímu ředitelství Vítkovických železáren lokomotivní provoz na původně koňské dráze z Vítkovic k jámě Karolina v Moravské Ostravě a k nádraží Severní dráhy Ferdinandovy v Přívoze. Normálně rozchodná dráha, která byla v provozu od roku 1856, měla délku 6,6 km. Jejím jediným ožehavým místem se ukázalo křížení s říšskou silnicí u jámy Šalomoun, kde byl proto ustanoven hlídač, aby zastavoval povozy nejprve praporkem, v roce 1863 přibyly závory obsluhované z místa. Tato bezpečnostní opatření sloužila až do doby, kdy byl vybudován nadjezd, tzv. frýdlantský most. Železnici koupila v roce 1861 Severní dráha Ferdinandova a později ji začlenila jako součást velmi výnosné Báňské dráhy.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2021