Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení Hornicko-čtenářského spolku Salm v Polské Ostravě


  • 21. 1. 1871 


  • katastr

    Slezská Ostrava


  • charakteristika

    Dne 21. ledna 1871 byl založen Hornicko-čtenářský spolek Salm v Polské Ostravě. Jednalo se o vůbec nejstarší vzdělávací spolek v Polské Ostravě, jehož aktivity se záhy přesunuly i do kulturní a dobročinné roviny značně přesahující hranice dělnické kolonie Salmovce (Salm, Na Salmě). K založení spolku přispěl Karel Jaromír Bukovanský, učitel na místní závodní škole, který spolku zpočátku také předsedal. Do spolku se po jeho založení přihlásilo 52 členů a byla založena spolková knihovna připomínající ve svých počátcích spíše čítárnu, v roce 1909 vlastnila 342 svazků. Kromě vedení knihovny pořádal spolek divadelní hry, organizoval přednášky, výlety, taneční večírky, silvestrovské akce apod. V roce 1923 se jeho členové stali součástí Slezské matice osvěty lidové.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 14. 06. 2021