Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Otevření Krajské politické školy Eduarda Urxe v roce 1949


  • 6. 2. 1949 


  • katastr

    Radvanice


  • charakteristika

    Dne 6. února 1949 byla v Ostravě-Radvanicích v budově bývalého sanatoria otevřena Krajská politická škola Eduarda Urxe. Komunistická strana věnovala ideologické indoktrinaci velkou pozornost. Myšlenka vybudovat politickou školu vznikla již v roce 1945. Hlavním posláním školy bylo, řečeno stranickým žargonem, „připravovat stranický aktiv k tomu, aby byl schopen vytvářet atmosféru vysoké náročnosti, promyslet opatření a úkoly, které povedou ke zvýšení akceschopnosti stranických organizací a k prohloubení aktivity všech komunistů.“ Přednášky se konaly v ostravském Domě umění, v roce 1946 byla zřízena internátní škola v Krnově-Ježníku. Ročně se v 90 kurzech vystřídalo téměř 3500 posluchačů.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 14. 07. 2021