Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Schválení stanov obecní spořitelny ve Vítkovicích v roce1905


 • 14. 3. 1905 


 • katastr

  Vítkovice


 • charakteristika

  Dne 14. 3. 1905 byly schváleny ministerstvem vnitra stanovy obecní spořitelny ve Vítkovicích. O zřízení tohoto peněžního ústavu pro obyvatele obce, jako alternativy ke dříve zřízené závodní spořitelně v železárnách, která však sloužila pouze jejich zaměstnancům, rozhodl na návrh finanční komise obecní výbor v květnu 1904. Původní termín (1. 1. 1905) nemohl být dodržen, protože finanční prokuratura neschválila původně navržené ručení obce za závazky spořitelny (zástava budovy radnice a chlapecké měšťanské školy ve Vítkovicích). V květnu 1905 byl zvolen spořitelní výbor a od 1. 7. 1905 mohli první zájemci ukládat své úspory do obecní spořitelny, jejímž sídlem byla vítkovická radnice. Předsedou spořitelního výboru byl starosta obce Johann Vietz a ředitelem Walter Landauer, sekretář VHHT a předseda právní komise obecního výboru.


 • události

  1. 7. 1905
  Otevření obecní spořitelny ve Vítkovicích v roce 1905


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 14. 06. 2021