Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Článek v denním tisku z roku 1947 o zavedení trolejbusové dopravy


  • 16. 4. 1947 


  • charakteristika

    Ostravský deník Nové slovo otiskl 16. dubna 1947 článek s názvem „Vnitřní Ostrava bude mít trolleybusy“. Pisatel v něm shrnul problémy, které čekají město při sloučení sítě ostravské pouliční hromadné dopravy v jeden celek (např. místní tramvajové tratě byly tehdy provozovány jak normálně rozchodné, tak také úzkorozchodné, s nezbytnými přestupy) a konstatoval, že ideálním řešením pro centrum města, kde pro nedostatečnou šířku ulic nelze stavět tramvajové tratě, by byla doprava trolejbusová, „po vzoru Zlína, o které se sice uvažuje, ale zatím je přece jen hudbou budoucnosti“. Autor článku se však naštěstí mýlil. Trolejbusy začaly v Ostravě jezdit již za pět let, 9. května 1952.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 15. 06. 2021