Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavující plenární zasedání Jednotného národního výboru v Ostravě 26. června 1949


  • 26. 6. 1949 


  • charakteristika

    Ustavující plenární zasedání Jednotného národního výboru v Ostravě se konalo 26. června 1949. Výbor měl pouze 48 členů a 16 náhradníků, kteří byli jmenováni přímo ministrem vnitra na návrh okresního akčního výboru Národní fronty. Předsedou byl opět jmenován Josef Kotas a poprvé byla zavedena funkce tajemníka, do níž byl jmenován Dr. Jan Balšínek. Jednotný národní výbor vykonával na území celého okresu působnost okresního národního výboru a na území města též působnost místního národního výboru. První volby do národních výborů se konaly 16. května 1954, kdy existovala jen jediná společná kandidátka Národní fronty.


  • osoby

    Josef Kotas


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 15. 06. 2021