Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavující plenární zasedání Jednotného národního výboru v Ostravě 26. června 1949


 • 26. 6. 1949 


 • charakteristika

  Ustavující plenární zasedání Jednotného národního výboru v Ostravě se konalo 26. června 1949. Výbor měl pouze 48 členů a 16 náhradníků, kteří byli jmenováni přímo ministrem vnitra na návrh okresního akčního výboru Národní fronty. Předsedou byl opět jmenován Josef Kotas a poprvé byla zavedena funkce tajemníka, do níž byl jmenován Dr. Jan Balšínek. Jednotný národní výbor vykonával na území celého okresu působnost okresního národního výboru a na území města též působnost místního národního výboru. První volby do národních výborů se konaly 16. května 1954, kdy existovala jen jediná společná kandidátka Národní fronty.


 • události

  11. 6. 1949
  Zrušení Ústředního národního výboru v Ostravě v červnu 1949


 • osoby

  Josef Kotas


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 15. 06. 2021