Encyklopedie města Ostravy !!!

Manifestace 9. září 1938 na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě na obranu republiky a demokracie, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Demonstrace na obranu Československé republiky v září 1938


 • 9. 9. 1938 


 • ulice

  Masarykovo náměstí


 • charakteristika

  9. září 1938 proběhla na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě nejmohutnější manifestace na obranu republiky a demokracie, jíž se zúčastnilo na 50 000 osob, a to nejen české, nýbrž i německé národnosti. Za předsednictví sociálnědemokratického župního tajemníka Antonína Bindera byly nejprve přečteny telegramy prezidentu Edvardu Benešovi a ministerskému předsedovi Milanu Hodžovi. Vyslovovalo se v nich odhodlání přinést každou oběť své vlasti, uposlechnout všech rozkazů prezidenta v zájmu celistvosti a nedotknutelnosti hranic republiky a již ani o krok ustupovat nepříteli. V tomto duchu pak následovaly projevy představitelů jednotlivých politických stran a korporací. V rezoluci přijaté na závěr demonstrace byla vyslovena důvěra a oddanost vládě a prezidentovi republiky v naději, že budou pokračovat v rázných opatřeních proti rozvratu a ohrožování občanských práv republice věrných obyvatel pohraničí.


 • obrazy

  img0396.jpg


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 05. 2019