Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Popis Moravské Ostravy z roku 1748


  • 9. 8. 1748 


  • katastr

    Moravská Ostrava


  • charakteristika

    Na výzvu krajského úřadu vypracovala městská rada popis Moravské Ostravy za účelem zjištění počtu zdanitelných usedlostí, který je datován 9. srpnem 1748. Podává zcela bezútěšný obraz města se 109 domy, mezi nimiž bylo 45 měšťanských šenkovních. Nejdůležitějším zdrojem obživy bylo údajně zemědělství. Řemeslo bylo tak špatné, že místní řemeslníci nejezdili ani na cizí jarmarky. Ve městě se neodbývaly týdenní trhy, ročně zde bylo pět jarmarků, ale byly tak slabě navštíveny, že každý z nich trval sotva tři hodiny. Půda prý byla vlhká, nevhodná pro pěstování obilí a město trpělo častými povodněmi. Představitelé města prezentovali Ostravu již od třicetileté války v různých zprávách pro vrchnost a státní úřady jako zcela zpauperizované a vylidněné město a často se podepisovali jako chudobná obec. V mnoha ohledech to byla nadsazená stylizace, ale měla nepochybně své racionální jádro. Vývoj ostatních měst na hukvaldském panství byl totiž v porovnání s Moravskou Ostravou daleko příznivější a dynamičtější.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 15. 06. 2021