Encyklopedie města Ostravy !!!

Hostinec U Lípy na Střelniční ulici v Moravské Ostravě, první místo schůzek členů spolku Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Zánik Dělnického vzdělávacího spolku v Moravské Ostravě


 • 20. 7. 1891 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Definitivně zanikl Dělnický vzdělávací spolek v Moravské Ostravě, když ministerstvo vnitra ve Vídni zamítlo odvolání proti rozhodnutí moravského místodržitelství v Brně, kterým se tento spolek rušil. Spolek byl oficiálně rozpuštěn pro porušování vlastních stanov a poskytování finanční pomoci jeho členům nad rámec povolené spolkové činnosti. V pozadí však stály obavy majitelů dolů a továren z radikalizujícího se dělnického hnutí, v jehož čele podle nich spolek stál.


 • zajímavosti

  Dělnický vzdělávací spolek byl prvním dělnickým sociálně demokratickým spolkem v Moravské Ostravě (založen v roce 1887), jehož hlavním posláním bylo nejen vzdělávání členů, ale také zlepšení sociálního a kulturního postavení dělníků. Založení spolku se zprvu nesetkalo s velkým zájmem. Přednášky významných představitelů socialistického hnutí Rakousko-Uherska a posléze úspěchy dosažené při stávce dělníků na Dole Hlubina v dubnu 1889 pomohly zvýšit členskou základnu z několika desítek na téměř 400 osob. V srpnu 1890 měl spolek již více než tisíc členů.


 • obrazy

  img1523.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  7. 11. 1890
  Ukončení činnosti Dělnického vzdělávacího spolku v Moravské Ostravě v roce 1890


 • autor

  Glombíčková


Aktualizováno: 21. 07. 2021