Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Mír v Hubertsburgu (1763)


  • 15. 2. 1763 


  • charakteristika

    15. února 1763 byl uzavřen mír v Hubertsburgu u Lipska mezi Rakouskem a Pruskem. Císařovna Marie Terezie se s konečnou platností zřekla Slezska a Kladska, pruský král Fridrich II. se zavázal dát svůj kurfiřtský hlas synu Marie Terezie, arcivévodovi Josefovi. Habsburská monarchie tak byla zachráněna za cenu ztráty velké části Slezska. Státní hranice se posunula až ke katastru města Moravské Ostravy. Odtržením Hlučínska město ztratilo důležitou mezinárodní komunikaci vedoucí ze Saska přes Dolní Slezsko, Opavu, Hlučín, Moravskou Ostravu, Těšín a dále na Krakov nebo do Uher. Ostrava tak zůstala zcela na periferii hlavních dopravních tras, což značně poškodilo její ekonomiku.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 22. 06. 2021