Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zastavení vydávaní nekomunistických deníků v únoru 1948


  • 25. 2. 1948 


  • charakteristika

    V Ostravě bylo zastaveno vydávání národněsocialistického deníku Nové Slovo a lidoveckého Hlasu. Téhož dne komunisté obsadili ostravskou filiálku nakladatelství Melantrich, dosadili do ní národní správu a o dva dny později zde začali tisknout deník Nová svoboda. Ze Svazu čs. novinářů byli následně „vyakčněni“ nepohodlní novináři, mezi nimi Karel Votava, redaktor sociálnědemokratického listu Československá demokracie. Ten byl později zatčen a odsouzen na 22 let vězení. Úplná kontrola sdělovacích prostředků byla jedním z prvních represivních zásahů nastupujícího
    totalitárního režimu po převratu v únoru 1948.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019