Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zprávy v denním tisku o úmrtnosti italských zajatců v roce 1918


  • 29. 3. 1918 


  • katastr

    Vítkovice


  • charakteristika

    Obdeník Duch času přinesl 29. března 1918 zprávu o úmrtnosti italských zajatců ve Vítkovicích. Bydleli v nouzových barácích a byli nasazeni k různým pracím. Jejich zdravotní stav byl nadmíru špatný. Umírali denně následkem hladu a epidemií. Stalo se již také, že vyčerpáním na cestě do práce klesli k zemi a byli mrtvi. V lednu 1918 jich zemřelo 7, v únoru 29 a v březnu již 77 zajatců. Celkem prošlo železárnami 4781 italských zajatců, přičemž 282 z nich zde zemřelo. Úhrnem bylo na hřbitovech v Moravské Ostravě, Vítkovicích, Přívoze, Zábřehu a Hrabůvce v letech Velké války pochováno více než 300 italských vojáků.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 22. 06. 2021