Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Prodej měšťanského pivovaru v Moravské Ostravě


 • 10. 3. 1889 


 • ulice

  Pivovarská


 • charakteristika

  V jednacím sále staré radnice se konala výroční schůze moravskoostravského právovárečného měšťanstva. Drtivá většina z asi 50 přítomných právovárečníků se vyslovila pro prodej měšťanského pivovaru dlouholetému nájemci Markusi Strassmannovi. Ten po předchozí licitaci zaplatil za každý z celkem 63 právovárečných podílů 1400 zl., kromě toho se zavázal vyplatit ještě stejně vysoký zvláštní podíl za samotný pivovarský dům a převzít dluh ve výši 6383 zl. Celkem tak nový majitel zaplatil za pivovar 96 tisíc zl. Ostravské právovárečné měšťanstvo podpisem smlouvy ukončilo svoji staletou existenci.


 • zajímavosti

  Přestože v Moravské Ostravě bylo celkem 64 velkoměšťanských domů, které daly původně vzniknout stejnému počtu právovárečných podílů na měšťanském pivovaru, prodej se týkal pouze 63 podílů, neboť jeden z velkoměšťanů se roku 1865 vzdal spoluvlastnictví pivovaru výměnou za možnost čepovat ve svém domě mimoostravské pivo, a to ještě před zákonným zrušením propinační povinnosti.


 • prameny, literatura


 • události

  14. 1. 1841
  Usnesení moravskoostravských právovárečných měšťanů z roku 1841 o výstavbě nového pivovaru 27. 2. 1547
  Udělení várečného práva moravskoostravským měšťanům v roce 1547


 • osoby

  Konstantin Grünwald
  Markus Strassmann


 • stavby

  Měšťanský pivovar
  Černá louka, Pivovarská, Střelniční 74 Strassmannův pivovar
  Černá louka Ostravské muzeum
  Masarykovo náměstí 1/1


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 25. 06. 2021