Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Návštěva delegace polských novinářů v roce 1927


 • 6. 5. 1927 


 • charakteristika

  Dne 6. května 1927 se uskutečnila na pozvání vlády návštěva delegace polských novinářů. Svou 14 denní poznávací cestu zahájili příjezdem rychlíkem do Petrovic u Karviné, odkud pokračovalo 20 účastníků s doprovodem vlakem do Bohumína a následně auty do Moravské Ostravy. Druhý den se hosté odebrali na radnici, kde byli uvítáni zástupci města. Po krátké návštěvě polského konzulátu odjela návštěva na prohlídku do Vítkovických železáren. Společný oběd se konal v Závodním hotelu ve Vítkovicích, za vedení železáren byl přítomen ing. Franz, jenž hosty uvítal a kvitoval, že „první zastávku učinili v největším průmyslovém centru republiky, v Moravské Ostravě, kde je vidět plody tvůrčí práce inženýrů spojené s rukou dělníků.“ V odpoledních hodinách odjela výprava auty na Hlučínsko a přes Petřkovice se vrátila do Moravské Ostravy, kde novináři navštívili Polský důmDům umění, večer shlédli představení Smetanovy opery „Tajemství“ v Národním divadle moravskoslezském a setkali se s ředitelem divadla Milošem Novým. Pobyt polských novinářů v Moravské Ostravě byl zakončen společnou večeří v Lidovém domě za účasti zástupců úřadů, podnikatelských kruhů a dělnictva.


 • stavby

  Dům umění
  Jurečkova 9/1750 Polský dům
  Poděbradova 53/1152 Divadlo Antonína Dvořáka
  Smetanovo náměstí 8a/3104


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 29. 06. 2021